Przejdź do treści

Informacja o jednostce

 

Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o., funkcjonuje na podstawie:

·         aktu założycielskiego – sporządzonego w dniu 18.08.2013 roku, za Rep. Repertorium A numer 5832/2013, ze zmianami, dokonanymi w dniu 30.01.2015 Repertorium „A” Nr 595/2015

·         wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – nr 0000491847,

·         przepisów Kodeksu Spółek Handlowych

Uchwała Rady Miejskiej XXXVI/368/13

334 KBPobierz na dyskPodgląd pliku