Przejdź do treści

Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Gmina Karlino, która na dzień 31.12.2013 roku posiadała  30 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy.

Kapitał Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły:  15 000,00 ZŁ, W TYM

*       Kapitał zakładowy 15 000,00

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym pokryte zostały wkładami pieniężnymi.