Przejdź do treści

Zgromadzenie Wspólników – jest najwyższą władzą Spółki, kompetencje Gminy Karlino realizuje na Zgromadzeniu Wspólników Burmistrz Karlina jako organ wykonawczy.