Przejdź do treści

Rada Nadzorcza –  w składzie 3 osobowym:

 

1.    Marlena Szpiech – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Powołana Uchwałą nr 3/2015 z dnia 28.01.2015r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

2.    Jacek Jaszczyk - członek Rady Nadzorczej

powołany Uchwałą Nr 4/2015 z dnia 28.01.2015r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników


3.    Weronika Rutkowska – Gładysiak - członek Rady Nadzorczej

Powołana Uchwałą nr 3/2014 z dnia 20.03.2014r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników