Przejdź do treści

Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o.,

ul. Kościuszki 1 A,

78-230 Karlino

Tel/fax: +48 94 311 60 50

e-mail: hala@karlino.pl,

 

Sąd Rejonowy - IX Wydział Gospodarczy KRS w Koszalinie, Nr KRS 0000491847,

 

NIP  672-207-89-77,

REGON  321463119,

Kapitał zakładowy: 15 000,00 zł

Nr rachunku bankowego - BS w Białogardzie, Oddział w Karlinie: 69 8562 0007 0025 8443 2000 0010